Corrigeer je overbeet

Een overbeet bij volwassenen is niet ongebruikelijk en kan goed worden behandeld. Krijg weer een mooie glimlach met onzichtbare beugels.

dHand V2 1600x1200

Wat is een overbeet?

De overbeet is een van de meest voorkomende afwijkingen bij volwassenen. Dit is wanneer de bovenkaak zich verder naar voren bevindt dan de onderkaak. Het zorgt ervoor dat je tanden en kiezen niet mooi op elkaar aansluiten. De afwijking heeft niet alleen een esthetisch effect, want het kan ook voor klachten zorgen.

Het is belangrijk om te weten dat dit op een discrete manier verholpen kan worden; de onzichtbare aligners van DR SMILE vallen niet op en zijn relatief comfortabel.

Ontdek onze doorzichtige beugels

De verschillende soorten overbeet

Röntgen van gebit

De oorzaken zijn genetisch bepaald of worden veroorzaakt door niet-functionele gewoonten. Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen:

  • De frontale vorm: vindt vaak zijn oorspong in de kindertijd. Hierbij is er een zichtbare opening tussen de onderste en bovenste snijtanden. Deze vorm ontstaat vaak door duimzuigen of een fopspeen, waardoor de boventanden over de ondertanden heen groeien.

  • De zijdelingse vorm, die vaak genetische oorzaken heeft. Artsen noemen deze vorm een ​​skeletachtige overbeet. Wanneer blijvende tanden niet genoeg ruimte hebben, dan kan een zijdelingse overbeet ontstaan.

Röntgen van gebit

De gevolgen op latere leeftijd

Ongeacht of de overbeet zich aan de voorkant of de zijkant bevindt, de gevolgen zijn vaak vergelijkbaar. Spraak- en kauwproblemen kunnen een ernstige impact hebben de kwaliteit van het leven. Zeker op latere leeftijd.

Bij een zijdelingse overbeet moet het kaakgewricht veel kracht opvangen. Indien onbehandeld kunnen gewrichtsproblemen en ernstige slijtage van de kaak op jongvolwassenen leeftijd al het gevolg zijn.

Bij een frontale overbeet zijn de effecten vooral zichtbaar doordat de mond niet volledig sluit. Hierdoor ontstaat een frequente mondademhaling en een droge mond. De gevolgen kunnen blijvende irritatie van de keel en cariës zijn. Bovendien kan het uitspreken van bepaalde letters lastig zijn, wat weer leidt tot lispen of slissen.

Een ander belangrijk punt zijn de esthetische effecten. Veel mensen ontwikkelen een gevoel van schaamte omdat ze hun tanden niet mooi vinden. Ook het zelfvertrouwen, zowel in het privé- als het professionele leven, kan eronder lijden.

Overbeet: wat te doen?

DrSmile Aligner

De behandeling van een overbeet bij volwassenen is afhankelijk van het type en de ernst. Een beugelbehandeling is mogelijk voor frontale overbeten en lichte zijdelingse overbeten. Als de zijdelingse overbeet te ernstig is, kan een operatie noodzakelijk zijn. Door een operatie kan de betreffende kaak in de juiste positie worden gebracht.

DrSmile Aligner

Behandeling zonder operatie

Als de tandafwijking klein is, kan de overbeet ook zonder operatie goed worden behandeld. Bij een behandeling zonder operatie wordt meestal gebruik gemaakt van transparante aligners of een vaste beugel.

Volwassenen zijn echter vaak geen fan van een vaste beugel, omdat het opvalt en oncomfortabel is. Veel mensen zijn bang dat hun omgeving de beugel zal opmerken en er grapjes over zal maken. De keuze voor de behandeling van een overbeet is daarom vaak een onzichtbare beugel, omdat deze nauwelijks opvalt ten opzichte van een traditionele beugel. Daarnaast hebben de transparante aligners een hoger draagcomfort.

DR SMILE is gespecialiseerd in alignerbehandelingen voor volwassenen en overtuigt met een innovatief behandelconcept voor tandcorrectie. Elke 14 dagen wissel je van beugel om zo geleidelijk je tanden naar de nieuwe positie te bewegen. Daarnaast neem je ze uit voor het eten, waardoor je alles kunt eten wat je wilt. DR SMILE wordt ondersteund door partners op het gebied van orthodontie, tandheelkunde en tandtechniek.

Geen verborgen kosten

DR SMILE prijzen

Jouw behandelplan wordt door medische professionals gebaseerd op de 3D-scan van je gebit en overige informatie die je tijdens de afspraak hebt verstrekt.

* Het tarief is gebaseerd op een betalingsperiode van 72 maanden inclusief 10,32 % jaarlijkse financieringsrente (bij een rentevoet van 9,90 %) op de totale prijs. Met een contante prijs van 1.690 €, bijvoorbeeld, resulteert dit in een totaalprijs van 2.248 €. Bedragen zijn afgerond in overeenstemming met de normale handelsgebruiken.

OP NAAR JE NIEUWE GLIMLACH
drs-gradient-desktop-circle-orange-pink